Aktuality

Světový den Dárců krve

Darujte krev, ať svět dále bije. To je motto letošního světového dne dárců krve, který si společnost připomíná již dlouhou řadu let. Nejinak tomu je i letos. V České republice je k bezúplatnému dárcovství krve registrováno přibližně 260 tisíc lidí, podle odborníků by bylo vhodné tento počet navýšit zhruba na 300 tisíc, aby se pokryl přirozený úbytek dárců a byla zajištěna bezproblémová dodávka krve potřebným.

My mezi dárce patříme a VY?