Nemocnice a kontakty

Ostrava

Krevní centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
facebook Krevního centra FNO

Kontakty

(PO - PÁ 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:30)
tel.: 800 260 004
krevni.centrum@fno.cz

Odběrové dny transfuzní stanice

Pondělí  7:00 - 14:30
Úterý  7:00 - 14:30
Středa  7:00 - 14:30
Čtvrtek  7:00 - 18:00
Pátek  7:00 - 14:30

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi jedno z největších zařízení transfuzního lékařství/transfuzní služby v České republice.

Jeho hlavní vizí směrem do budoucna je stát se zpracovatelským centrem pro celou oblast Moravskoslezského kraje.

Transfuzními přípravky zajišťuje klinická zdravotnická zařízení v Ostravě a okolí. Produkuje plazmu, která je ve spolupráci se zahraničními zpracovateli přetvářena na krevní deriváty jako albumin, koncentráty faktorů VIII, IX, fibrinogen, antitrombin a imunoglobuliny.

Je vysoce specializovaným pracovištěm a poskytuje téměř komplexní služby z oboru transfuzního lékařství pro region Moravskoslezského kraje.

Opava

Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
facebook Transfuzního oddělní
Pavilon C
Poloha GPS: 49°55’59.3″N 17°52’42.0″E

Kontakty

(PO - PÁ 6:00 - 15:00)
tel.: 800 800 127 (bezplatná linka); 553 766 493

K získání bližších informací o dárcovství krve, plazmy a krevních destiček na našem transfuzním oddělení můžete využít také kontaktní e-mailovou adresu: transfuzni.darci@snopava.cz

Odběrové dny transfuzního oddělení

Úsek evidence dárců (administrativa, vystavení potvrzení, objednávky, dotazy)

Pondělí - pátek  6:00 - 15:00

Odběr dárců krve (příjem k odběru)

Příjem dárců (bez předchozího objednání)

Pondělí  6:30 - 11:00
Úterý  6:30 - 11:00
Středa  6:30 - 11:00
Čtvrtek  6:30 - 11:00

Příjem dárců (po předchozím objednání)

Pátek  6:30 - 11:00

Odběry dárců plazmy (odběry pouze po předchozím objednání)

Pondělí  6:00 - 12:00
Úterý  6:00 - 12:00
Středa  6:00 - 12:00
Čtvrtek  6:00 - 12:00
Pátek  6:00 - 12:00

Autologní odběry - autotransfuze (odběry pouze po předchozím objednání)

Středa 10:00 - 12:00

Zařízení transfuzní služby Slezské nemocnice v Opavě zajišťuje odběry dárců krve a krevních složek pro výrobu transfuzních přípravků, odběry plazmy pro výrobu krevních derivátů a dále autologní odběry pacientům před operacemi.

Do věku 35 let se u nás lze rovněž zapsat do Českého národního registru dárců dřeně a můžete se tak jednou stát dárcem krvetvorných buněk nebo kostní dřeně.

U všech provedených odběrů je dle platné legislativy pro transfuzní službu zajištěno kompletní vyšetření vzorků v předepsaných testech. Odběry jsou zpracovávány na příslušné transfuzní přípravky a vstupní suroviny nutné k produkci krevních derivátů, je zabezpečeno jejich uskladnění a expedice klinickým oddělením SNO, klinickým oddělením SZZ Krnov a dalším zdravotnickým zařízením v blízkém okolí. Zpracovatelům je expedována zmražená plazma pro výrobu krevních derivátů, které následně podáváme našim pacientům v nemocnicích v Opavě a Krnově.

Karviná

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná Ráj
facebook NsP Karviná-Ráj

Kontakty

(PO - PÁ 10:00 - 14:00)
tel.: 596 383 559; 596 311 775; 800 900 559 (bezplatná linka)

Odběrové dny transfuzní stanice

Pondělí  6:30 - 10:00
Úterý  6:30 - 10:00
Středa  6:30 - 10:00
Čtvrtek  6:30 - 10:00
Pátek  6:30 - 10:00

Transfuzní stanice v Karviné zahájila činnost 1. 7. 1963 vyšetřováním krevních skupin u těhotných žen. Historicky první odběr dárce krve se tu uskutečnil 14. srpna a do konce roku 1963 zde bylo provedeno 1 362 odběrů. O tři roky později jsme se stali první transfuzní stanicí v republice, která odebírala krev výhradně od bezpříspěvkových dárců. Jejich počet stále rostl a v roce 1967 přesáhl hranici 100 000.

K transfuznímu oddělení byla časem přiřazena hematologická laboratoř a ambulance klinické hematologie. Nároky na požadované množství odběrů a jejich zpracování si vyžádaly další stavební úpravy s nutností rozšíření stávajících prostor, takže od 9. 1. 1980 Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) NsP Karviná-Ráj začíná pracovat v nových budovách a laboratořích. Druhá větší přestavba dle požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv proběhla v druhé polovině roku 1997.

V současné době HTO funguje jako etablované oddělení sestávající ze čtyř vzájemně kooperujících úseků - transfuzního oddělení, hematologických laboratoří, alergologicko-imunologické laboratoře a hematologické ambulance.

Transfuzní oddělení se profiluje jako odběrové a výrobní krevní centrum pro nemocnice našeho regionu.

V registru máme evidováno přibližně 5 000 aktivních dárců krve. Množstvím produkce se naše transfuzní stanice řadí k fakultním zařízením podobného typu. V loňském roce bylo provedeno přes 11 000 odběrů krve, plazmy a krevních destiček. Dárcovství na našem oddělení je plánované a multikomponentní, tzn. dárci jsou zařazováni do různých typů odběrů tak, aby spektrum následně vyráběných transfuzních přípravků optimálně naplňovalo potřeby klinických pracovišť a zároveň aby i samotné dárcovství bylo ze zdravotního hlediska pro dárce co nejvýhodnější.

Třinec

Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Třinec, p. o.
Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec, 739 61
facebook Hematologicko-tansfúzníého oddělení

Kontakty

(PO - PÁ 10:00 - 14:00)
tel. 558 309 627; 558 325 175

Odběrové dny transfuzního oddělení

Odběry dárců krve (po předchozím objednání)

Úterý  6:00 - 8:00
Pátek  6:00 - 9:00

Odběry dárců plazmy (po předchozím objednání)

Pondělí  7:00 - 11:00
Úterý  9:30 - 11:00
Čtvrtek  7:00 - 11:00

Autologní odběry = autotransfuze (po předchozím objednání)

Středa  7:00 - 9:00

Dárcovství kostní dřeně (bez předchozího objednání)

Pondělí - pátek  7:00 - 14:00

Ve spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava provádíme odběry vzorků krve. Podrobněji viz odstavec Český národní registr dárců dřeně.

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Třinec, p.o., které je významným článkem nemocničního komplementu, poskytuje své služby klinickým pracovištím Nemocnice Třinec, p.o. a Nemocnice Podlesí, a.s., též praktickým a odborným lékařům regionu Třince a Jablunkova.

Zajišťuje odběry krve pro výrobu transfuzních přípravků a odběry plazmy, jež je ve spolupráci se zahraničním zpracovatelem přetvářena na krevní deriváty (albumin, koncentráty faktorů VIII, IX, fibrinogen, antitrombin, imunoglobuliny), a také odběry autotransfuzí.

Hematologicko-transfuzní oddělení je v pravidelných intervalech podrobováno externím auditům pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zahraničního zpracovatele plazmy.

Hlavní vizí pracoviště směrem do budoucna je udržet si statut plnohodnotného transfuzního oddělení v regionu Frýdecko-Místecko.

Darování kostní dřeně - registr dárců

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) je databází dobrovolných potenciálních dárců kostní dřeně, ochotných v budoucnu, kdykoliv to bude třeba, darovat kousek sebe sama k záchraně života či zdraví lidí s vážnými poruchami krvetvorby.

Kritéria pro zápis nových dobrovolníků do ČNRDD

Na odběru krevních vzorků pro potřeby dárcovství kostní dřeně se podílejí všechna ZTS v Moravskoslezském kraji. Vzorky se pak shromažďují na KC a odtud jsou dopravovány do ČNRDD v Plzni.