Benefity

Kontrola vašeho zdravotního stavu

Jedna z velkých výhod dárcovství krve je vyšetření krve dárce při každém odběru. Pokud zjistíme ve Vaší krvi nějakou odchylku, okamžitě budete informováni. Tato finančně nákladná, pravidelná laboratorní kontrola zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná

Pracovní volno po odběru

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, má dárce nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100 % průměrné mzdy). Pokud odběr není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na transfuzní stanici.

Odpočet ze základu daně

Novela zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zákon č. 586/1992 Sb., upravila částku, již si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve/krevní složky na 3 000 Kč. Úprava je platná již pro odběry od 1. 1. 2017.

Výhody a příspěvky dle vašeho zdravotního pojištění

Ocenění Českého červeného kříže

Kapka krve  1. odběr
Bronzová plaketa prof. Janského  10. odběr
Stříbrná plaketa prof. Janského  20. odběr
Zlatá plaketa prof. Janského  40. odběr
Zlatý kříž III. třídy  80. odběr
Zlatý kříž II. třídy  120. odběr
Zlatý kříž I. třídy  160. odběr
Plaketa ČČK Dar krve - dar života  250. odběr