Dotazy

Kdy začít?

Rozhodnutí - chci být dárcem, musí udělat každý sám. Na krevních centrech na vás čeká příjemné prostředí, vstřícný a odborný personál. Právě dnes můžete udělat ten první krok.

Kdo může darovat krev?

Kdo nemůže darovat krev?

Darovat krev/krevní složky nemohou osoby, které nesplňují předepsaná kritéria stanovená pro dárce krve/krevních složek. Jde např. o osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku typu B (pokud není prokázána imunita) nebo žloutenku typu C, jsou HIV pozitivní nebo trpí AIDS, prodělaly syfilis nebo některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách (např. infekční žloutenka typu A nebo E, infekční mononukleóza, brucelóza, borelióza, kapavka, tuberkulóza, břišní tyfus apod.) je vyřazení dárcovství pouze dočasné, délka vyřazení je různá dle typu infekce Z dárcovství jsou dočasně vyřazováni i lidé, kteří byli vystaveni riziku získání krví přenosné nemoci:

Ze stejných důvodů jsou z dárcovství vyřazeny též osoby s rizikovým chováním, zejména s ohledem na nákazu HIV či infekčními žloutenkami typu B a C, jako jsou osoby provozující prostituci nebo jejich klienti, osoby závislé na injekčních drogách, ale též muži, kteří měli v posledním roce pohlavní styk s jiným mužem. Trvale jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří v letech 1980-1996 pobývali dlouhodobě (více než 6 měsíců) ve Velké Británii či Francii.

Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra apod.) jsou dárci zpravidla vyřazováni dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. Trvale vyřazeni jsou lidé s cukrovkou pokud jsou léčeni inzulinem, lidé s těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byly v minulosti léčeny hormony hypofýzy (podvěsku mozkového) - např. růstovým hormonem lidského původu. Krev ani její složky není možné darovat po onemocnění zhoubným nádorem nebo rakovinou. Naopak některé nemoci, pokud jsou dobře léčeny, darování krve nebrání (např. vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, nedostatečná funkce štítné žlázy, lehčí alergická onemocnění jako např. senná rýma apod.)

Platná kritéria pro výběr dárce krve/krevních složek (formát PDF)

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi - zde jediným kritériem je zdravotní způsobilost.

Co je nutné před odběrem?

Nezapomeňte si vzít k odběru krve občanský průkaz (popř. cestovní pas) a průkaz pojištěnce.

Co jíst, nejíst, pít před odběrem?

Dodržujte prosím dietu cca 14 - 16 hodin před odběrem.

Nekonzumujte tučná jídla: mléčné výrobky (máslo, mléko, smetana, sýr, tučný tvaroh…), masné výrobky (salámy, klobásy, smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš…), čokoládu, ořechy, sladké tukové pečivo.

Je nezbytné vynechat konzumaci alkoholických nápojů!

Doporučujeme dostatečný příjem tekutin cca 1,5 - 2 litry (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).

Je vhodné konzumovat ovoce, zeleninu, netučné pečivo, marmelády, med, těstoviny bez tučného dresinku, libové vařené maso, vařené brambory, to vše bez omastku.

Není vhodné před odběrem hladovět.

Jaký je průběh odběru?

Příchod, odložení svršků v šatně a vyplnění dotazníku dárce 15 min.

Evidence dárců - registrace nového dárce do počítače, kontrola osobních údajů, popř. opravy, měření tlaku a teploty (u nových dárců tento úkon trvá déle) 15 min.

Hematologie - odběr vzorku krve k předodběrovému vyšetření, laboratorní vyšetření krve 20 min.

Vyšetřovna dárců krve - kontrola vyplněného dotazníku a posouzení zdravotního stavu lékařem 10 min.

Vlastní odběr krve 15 min.

Občerstvení po odběru 15 min.

Pokladna - vydání potvrzení o odběru, předání poukázky na občerstvení, cestovné, daně apod. 10 min.

Maximální doba objednaného dárce celkem: 100 min.

Na jednotlivých ZTS se průběh odběru může lišit. 

Která vyšetření dárce absolvuje?

Každému dárci bude před odběrem změřen tlak, puls, ze vzorku krve se provede analýza krevního obrazu a rovněž se vyšetří moč. Další podrobné vyšetření se uskuteční po odběru krve: HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, krevní skupina plus protilátky v krvi. Tato zkoumání mají význam nejen pro příjemce, ale také pro dárce krve. Při odběru plazmy se ještě zjišťuje celková bílkovina a imunoglobulin IgG.

V případě odchylky u některého z vyšetření dárce informujeme, popřípadě zajistíme další sledování, nebo léčbu.

Jsou odběry krve a plazmy bezpečné?

Odběrem krve vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu nákazy. Na ZTS je používán výhradně materiál na jedno použití, jednorázové jehly, jednorázové odběrové sety či zkumavky. Místo vpichu je spolehlivě dezinfikováno. Na ZTS je dále realizován pravidelný systém bakteriologických kontrol místa vpichu, celkového prostředí, užitého zařízení i materiálu. Pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Riziko při odběru?

Riziko, jemuž je dárce vystaven, je nepatrné. Při nedostatečném a krátkodobém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom. Přestože je darování krve pro zdravého člověka bezpečné, tu a tam by mohlo dojít k celkové nevolnosti, až ke kolapsu, nejčastěji u dárců, kteří přišli dehydrovaní a hladovějící. Také po odběru krve by dárce neměl alespoň 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.