O projektu

NORMÁLNÍ JE DAROVAT

Propagační kampaň je určena na podporu dobrovolného bezplatného dárcovství krve, krevních složek a náboru dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně ve vybraných zdravotnických zařízeních v Moravskoslezském kraji, konkrétně:

Krevní centrum FN Ostrava
Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Třinec
Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Cílem kampaně je vyvolat silný emoční apel, tj. potřebu mít ze sebe "dobrý pocit", poskytnout informace "jak na to", eliminovat obavy, že dárcovství je něco, čeho bych se měl/a bát, tzn. představit (ukázat) cílové skupině dárcovství coby normální, běžnou, rutinní záležitost, která by se měla stát součástí našich životů.

Darovat krev a plazmu by pro nás mělo být stejně samozřejmé, jako je třídit odpad, uvolnit starším lidem místo k sezení v MHD, podržet dveře přítelkyni či zastavit u přechodu pro chodce.

Normální je sportovat.
Normální je sdílet fotky.
Normální je cestovat.
Normální je pomáhat.

a proto… NORMÁLNÍ JE DAROVAT.

Tváře kampaně