Aktuality

Největší odměna? Pomoc druhému.

Darování krve probíhá v transfuzních stanicích, které bývají součástí nemocnic, a je s výjimkou odběru krevní plazmy bezplatné. Právě darování na dobrovolné bázi a morální motivace je nejlepší zárukou, jak zajistit bezpečnost pro příjemce. Bezplatnost snižuje riziko, že by dárce zatajil některé informace o svém zdravotním stavu či chování.

Motivací k darování krve by totiž neměly být finance, ale snaha pomoci, vědomí sounáležitosti i společenské uznání. Podle lékařů z praxe je známo, že finanční odměna za odběry snižuje bezpečnost odebrané krve a zjištění zdravotních problémů, například infekce, je u placených dárců častější. Nejen ČČK, ale i vedoucí transfuzních center tak preferují dobrovolné a bezpříspěvkové dárcovství.